wp291d6d51.gif

 

 

 

©TRAJECT

Coaching

 

wp78aa0ea1.png
wp465f93ed.png
wpf41bb7c4.png

Registerpsycholoog NIP

 

De titel Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie werkt als kwaliteitsstandaard voor opdrachtgevers en cliënten. Yvette Visser van TRAJECT Coaching geeft hiermee aan vakbekwaam te zijn en te voldoen aan de door het NIP opgestelde registratie-eisen. TRAJECT Coaching onderschrijft de Beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

 

Integriteit

TRAJECT Coaching betoont eerlijkheid, een gelijkwaardige behandeling en openheid ten aanzien van alle betrokkenen.

 

Respect

TRAJECT Coaching erkent het recht op privacy en vertrouwelijkheid van betrokkenen. TRAJECT Coaching respecteert en bevordert tevens de autonomie.

 

Deskundigheid

TRAJECT Coaching biedt diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring is gekwalificeerd. TRAJECT Coaching kiest methoden die doeltreffend en doelmatig zijn en wijst op de beperkingen van deze methoden.

 

 

wp0a1211c9.png